Bc. Jan VIKTORA

Diplomová práce

Optimalizace technologie, produktivity práce a nákladů při výrobě tlakových nádob

Optimalizing of technology, productivity of labour and cost at manufacturing of pressure vessels
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu výrobního procesu, jeho technologie, vytížení pracovníků a tím i výrobních nákladů z těchto věcí vyplývajících. Na základě provedené analýzy zvolit metody vedoucí ke zlepšování procesu a ke snižování nákladů. Konečným krokem je využití těchto metod v tomto procesu a závěrečné zhodnocení.
Abstract:
This thesis analyzes the current state of the manufacturing process, the technology and the utilization of workers and thus production costs resulting from these things. Based on the analysis to choose the method, that leads to process improvement and cost reductions. The final step is to use these methods in this process and the final evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Sellner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIKTORA, Jan. Optimalizace technologie, produktivity práce a nákladů při výrobě tlakových nádob. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu