Theses 

Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb – Bc. Irena Skokanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Irena Skokanová

Diplomová práce

Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb

Optimization of online marketing tools within small and medium sized businesses operating in the service sector

Anotace: SKOKANOVÁ, I. Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb. Diplomová práce. Brno: 2017, PEF MEN-DELU v Brně.Tato diplomová práce se zabývá optimalizací nástrojů online marketing v malých a středních podnicích v sektoru služeb působících výhradně v online prostředí. Hlavní pozornost je kladena na trh přepravních služeb v České republice s největším důrazem na trh přepravních zprostředkovatelů. Na základě dotazníko-vého šetření a provedeného experimentu identifikuje současné postoje, prefer-ence a názory lidí v České republice na přepravní služby. Získaná data jsou poté ověřena na case study. Závěr diplomové práce přináší shrnutí dosažených výsledků a formuluje návrhy v oblasti online marketingu obecně platné pro trh přepravních zprostředkovatelů.

Abstract: SKOKANOVÁ, I. Optimization of online marketing tools within small and medium sized businesses operating in the service sector. Dissertation. Brno: 2017, PEF MENDELU in Brno.This dissertation thesis is focusing on the optimization of online marketing tools within small and medium sized business operating in the service sector managed predominantly online. Most attention of the work is paid to the segment of Czech transportation services from intermediariers' point of view. Based on the ques-tionnaire and experiment conducted, contemporary attitudes, preferences and opinions of Czech citizens on the available transporation services are identified. Gathered data are further confirmed through a case study. The closing part of the dissertation offers a conclusion of attained results and forms suggestions for online marketing practices commonly used among transportation services' pro-viders.

Klíčová slova: internetová reklama, marketing na internetu, marketing vyhledávačů, nástroje online marketingu, online marketing

Keywords: search engine marketing, SEO, SEM, online marketing tools, online marketing, internet advertising, online advertising

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58370 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz