Theses 

Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb – Bc. Irena Skokanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Irena Skokanová

Master's thesis

Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb

Optimization of online marketing tools within small and medium sized businesses operating in the service sector

Abstract: SKOKANOVÁ, I. Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb. Diplomová práce. Brno: 2017, PEF MEN-DELU v Brně.Tato diplomová práce se zabývá optimalizací nástrojů online marketing v malých a středních podnicích v sektoru služeb působících výhradně v online prostředí. Hlavní pozornost je kladena na trh přepravních služeb v České republice s největším důrazem na trh přepravních zprostředkovatelů. Na základě dotazníko-vého šetření a provedeného experimentu identifikuje současné postoje, prefer-ence a názory lidí v České republice na přepravní služby. Získaná data jsou poté ověřena na case study. Závěr diplomové práce přináší shrnutí dosažených výsledků a formuluje návrhy v oblasti online marketingu obecně platné pro trh přepravních zprostředkovatelů.

Abstract: SKOKANOVÁ, I. Optimization of online marketing tools within small and medium sized businesses operating in the service sector. Dissertation. Brno: 2017, PEF MENDELU in Brno.This dissertation thesis is focusing on the optimization of online marketing tools within small and medium sized business operating in the service sector managed predominantly online. Most attention of the work is paid to the segment of Czech transportation services from intermediariers' point of view. Based on the ques-tionnaire and experiment conducted, contemporary attitudes, preferences and opinions of Czech citizens on the available transporation services are identified. Gathered data are further confirmed through a case study. The closing part of the dissertation offers a conclusion of attained results and forms suggestions for online marketing practices commonly used among transportation services' pro-viders.

Keywords: internetová reklama, marketing na internetu, marketing vyhledávačů, nástroje online marketingu, online marketing

Keywords: search engine marketing, SEO, SEM, online marketing tools, online marketing, internet advertising, online advertising

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58370 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 17/7/2019 11:08, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz