Ing. Rudolf Hanusek

Bakalářská práce

Marketingová komunikace sportovního klubu

Marketing communication of the sport club
Anotace:
Bakalářská práce „Marketingová komunikace sportovního klubu“ se ze zabývá analýzou marketingové komunikace klubu Rugby Petrovice. V teoretické části se autor věnuje vysvětlení základních pojmů marketingové komunikace a marketingem ve sportu. V praktické části vypracoval analýzu marketingových aktivit klubu, SWOT analýzu obsahující silné a slabé stránky klubu a jeho příležitosti …více
Abstract:
The bachelor thesis „Marketing communication of the sport club“ deals with the analysis of marketing communication of the club Rugby Petrovice. In the theoretically oriented part author devotes to explain basic concepts of marketing communications and marketing communication in sports. In practical oriented part author made the analysis of marketing activities of the club, SWOT analysis that includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní