Bc. Petr Semrád

Diplomová práce

Řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění

Procedure Concerning the Sickness Insurance Benefits
Anotace:
Diplomová práce nazvaná "Řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění" je rozdělena do 5 kapitol: 1. kapitola - Úvod, 2. kapitola - Nemocenské pojištění jako součást sociálního zabezpečení, 3. kapitola – Komplexní úprava nemocenského pojištění soustředěného v zákoně o nemocenském pojištění, 4. kapitola - Vybrané druhy řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění, 5. kapitola – Závěr. V diplomové …více
Abstract:
The diploma thesis that I have written is called „Procedure Concerning the Sickness Insurance Benefits“. The diploma thesis is divided into five chapters: Chapter 1 – Introduction, Chapter 2 – Sickness insurance as a part of social benefits, Chapter 3 – Complex adjustment of sickness insurance gathered in the law about sickness insurance, Chapter 4 – Chosen types of procedure concerning the sickness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta