Theses 

Využití QR kódů ve výuce tělesné výchovy a zeměpisu – Bc. Nico Adamčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Bc. Nico Adamčík

Diplomová práce

Využití QR kódů ve výuce tělesné výchovy a zeměpisu

Use of QR codes in the Physical Education and Geography

Anotace: Téma diplomové práce je Využití QR kódů ve výuce tělesné výchovy a zeměpisu. Cílem bylo vytvoření materiálu pro výuku tělesné výchovy a zeměpisu za pomocí QR kódů v okolí města Brna a její následné aplikaci v praxi. Teoretická část se zabývá podrobně vývojem QR kódů až po jejich současné využití. Dále je zde definována terénní výuka a základy orientačního běhu. V praktické části byla navržena cvičná trasa pro výuku v terénu. K této trase byl vytvořen pracovní list a podkladová mapa s vyznačenými QR stanovišti. Výsledkem práce je zjištění, že výuka s QR kódy je pro žáky zábavnější a má široké využití.

Abstract: This thesis deals with using of QR codes in the education of physical education and geography. The aim of the thesis is creation of educating material for teaching of Physical Education and Geography by using QR codes in Brno city. Theoretical part of thesis deals with develop of QR codes till present. In addiotion there is also definiotion of outdoor learning and orienteering. In the practical part there was created a route to be used for outdoor learning. There was also proposed worksheet with QR stations. The result is that education with QR codes is more interesting and has wide usage.

Klíčová slova: qr kód, zeměpis, tělesná výchova, terénní výuka, orientační běh

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz