Bc. Mirka Iblová

Diplomová práce

Analýza komunikačního mixu vybraného podniku

Analysis of company communication mix
Anotace:
Tato práce pojednává o analýze komunikačního mixu značky Voltaren společnosti Novartis, s.r.o., podnikající na trhu farmaceutického průmyslu. Samotné analýze předchází teoretická část zaměřená na tradiční složky komunikačního mixu. V praktické části jsou následně aplikovány teoretické poznatky na vybraném příkladu značky Voltaren. Na základě provedené analýzy jsou navržena doporučení.
Abstract:
This dissertation discusses the analysis of communications mix within brand Voltaren of company Novartis, s.r.o., which carries business within the market of pharmaceutical industry. Prior to the analysis, the focus is on the theoretical part of the traditional components of the communication mix. In the practical part, the theoretical knowledge is then applied to the chosen example of the brand Voltaren …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta