Bc. Denisa Lakomá

Diplomová práce

Komunikace rodičů s dětmi po rodičovském konfliktu a psychosomatické symptomy dětí

Parental Communication with Children after Interparental Conflict and Psychosomatic Symptoms of Children
Anotace:
Práce se zabývá komunikačními strategiemi rodičů při komunikaci se svými dětmi po rodičovském konfliktu. Konkrétně se zaměřuje na ověření typologie pokonfliktních komunikačních strategií navržených ve studii Gomulak-Cavicchiové et al. (2006) na vzorku českých dětí. Dále zkoumá souvislost dítětem vnímané míry rodičovského konfliktu s mírou psychosomatických symptomů dítěte a jeho celkovou nemocností …více
Abstract:
This thesis deals with parental communication strategies when communicating with their children after interparental conflict. The focus is specifically on verification of typology of post-conflict communication strategies proposed by Gomulak-Cavicchio et al. (2006) on the sample of Czech children. It also further investigates the association between the child-perceived level of parental conflict and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bouša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií