Josef BARTOŇ

Diplomová práce

Vliv fotografie na zapamatování a vybavení nové slovní zásoby anglického jazyka

The influence of photography on remembering and retrieval of new English vocabulary
Anotace:
Práce bude zaměřena na užití fotografie jako doprovodného grafického obsahu ve výuce anglického jazyka. Na základě analýzy jednotlivých charakteristik a působení tohoto grafického prvku má autor zjistit, jaký má fotografie vliv na zapamatování nové slovní zásoby a její opětovné vybavení, a jakým způsobem by tedy měla být využívána ve výuce AJ. Praktická část má sledovat jednotlivé vlastnosti a typy …více
Abstract:
The thesis covers the use of photography as a supporting graphic content in English lesson. The author investigates the influence of photography on remembering and retrieval of new vocabulary and how it should be used during the English language classwork. This research is based on the analysis of component characteristics and functioning of this graphic element. The research observes each characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇ, Josef. Vliv fotografie na zapamatování a vybavení nové slovní zásoby anglického jazyka. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta