Bc. Lukáš Julínek

Bakalářská práce

Praktická aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím

The Practical Application of the Code About Free Admit to the Information
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá právem na svobodný přístup k informacím a jeho praktickým použitím. Uvádí stručný vývoj právních norem v tomto oboru, hodnotí přístup povinných subjektů i tvůrců práva a analyzuje dopad souvisejících předpisů – doporučení, metodických pokynů a zejména judikatury a evropských směrnic. V hlavní části autor uvádí vlastní zkušenosti s použitím zákona o svobodném přístupu …více
Abstract:
This thesis deals with the right to Free access to Information and its practical application. It provides a brief development of legal norms in this field, assesses the approach of the mandatory subjects and lawmakers and analyzes the impact of related regulations - recommendations, guidelines and especially of the practice of courts and European directives. In the main part author presents his own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta