Mgr. Ing. David Čada, Ph.D.

Doctoral thesis

Geneze koncepce trvale udržitelného rozvoje

Genesis of the conception of sustainable development
Abstract:
Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá koncepcí trvale udržitelného rozvoje, která je dnes široce definovaným multisektorovým paradigmatem veřejné politiky prosazovaným na mezinárodní, evropské, národní i regionální úrovni. Analyzuje její vznik a vývoj a nastiňuje zásadní výsledky realizace této koncepce při překonávání některých globálních problémů. První část disertační práce je věnována …more
Abstract:
The presented PhD dissertation deals with the conception of sustainable development, which is a broadly defined paradigm of multisectoral public policy promoted at international, European, national and regional level today. It analyses its origin and development and outlines the major results of the implementation of this conception in overcoming some of the global problems. The first part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc.
  • Reader: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta