Mgr. et Mgr. Michaela Krejčířová

Bakalářská práce

Analyse comparative du personnage de Don Juan dans la littérature théâtrale belge du XXe siècle

Comparative Analysis of the Character of Don Juan in 20th Century Belgian Drama
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the image of the Spanish myth of Don Juan in the 20th century Belgian drama. The image of this subject widely used not only in Belgian literature is based on four works which, due to temporal variance between their publications, cover the entire 20th century and all the periods of Belgian theatre history: "Don Juan" by Michel de Ghelderode, "Le Burlador …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat podobu španělského mýtu Don Juana ve 20. století v belgické divadelní literatuře. Obraz tohoto hojně využívaného námětu nejen v belgické literární tvorbě vychází z děl pokrývajících díky časovému rozdílu mezi jejich vydáními celé 20. století a všechna období historie belgického divadla: "Don Juan" od Michel de Ghelderoda, "Le Burlador" od Suzanne Lilar, "La …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Laura Dutillieut

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta