Gabriela Čedíková

Diplomová práce

Řízení úvěrového rizika v českých bankách

The credit risk management in the Czech banks
Anotace:
Předmětem mé práce je úvěrové riziko v prostředí českých bank. Tvoří ji pět kapitol. V první se věnuji popisu základních rizik, kterým jsou banky vystaveny. Další část je věnována samotnému úvěrovému riziku a jeho řízení, které zahrnuje stanovení úvěrové politiky a také samotný proces úvěrování. S touto problematikou také souvisí zajištění, které v širším slova smyslu zahrnuje i tvorbu opravných položek …více
Abstract:
Subject of my thesis is a credit risk in the czech banking environment. It consists of five chapters. First one contains description of basic risks banks are exposed to. The next one addresses the credit risk itself and its management, including determination of credit policy and the process of credit granting. Related to this topic is hedging, in broader sense also including provisioning and reserves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Stanislava Půlpánová
  • Oponent: Pavel Zetek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29918