Andrea Daďová

Diplomová práce

Vliv značky na nákupní rozhodování spotřebitele se zaměřením na privátní značky retailových řetězců v České republice

The impact of brands on consumer purchasing decisions with a focus on private labels of retail chains in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem značek na nákupní rozhodování spotřebitele. Vzhledem k rostoucímu trendu výskytu i významu privátních značek na světových maloobchodních trzích práce zkoumá tržní postavení privátních značek retailových řetězců ve vztahu k českým spotřebitelům. Teoretická část práce se věnuje nejen vysvětlení významu, funkce a definici základních prvků značky, ale i teorii o vývoji …více
Abstract:
The diploma thesis deals with influence of brands on customers purchasing decision making process. In the light of increasing importance and occurrence of private labels on the world's retail markets, thesis is focused on market position of retail chains private labels in relation to Czech consumers. Theoretical part of the paper explains not only meaning, function and definition of basic elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Květa Olšanová
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72630