Theses 

Příčiny neúčasti v soutěži Vesnice roku – Bc. Monika Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Kopecká

Bakalářská práce

Příčiny neúčasti v soutěži Vesnice roku

The causes of non-participation in the Village of the Year competition

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Příčiny neúčasti v soutěži Vesnice roku“ je zjišťování příčin, proč se obce v okrese Náchod nepřihlašují do soutěže Vesnice roku ve větší míře. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o soutěži Vesnice roku. V druhé části je práce zaměřena na zjišťování konkrétních důvodů, proč se obce na Náchodsku nepřihlašují do soutěže Vesnice roku.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The causes of non-participation in the Village of the Year competition” is to find out causes why the villages in district Náchod do not enrol on Village of the Year competition in the larger extent. The first part of thesis is concentrated on theoretical knowledge about Village of the Year competition. In the second part the thesis is concentrated on to find out specific reasons why the villages in district Náchod do not enrol in the Village of the Year competition.

Klíčová slova: Soutěž Vesnice roku, venkov, Program obnovy venkova, vesnice, rozvoj venkova, Village of the Year competition, countryside, Rural development programme, municipality, rural development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 01:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz