Michal PROCHÁZKA

Master's thesis

Subsaharská Afrika v zrcadle česky psaných populárně-naučných časopisů 2. poloviny 19. století

Sub-saharan Africa in the mirror of the Czech-written journals of the second half of the 19th century
Abstract:
Afrika se ve 2. polovině 19. století dostala do popředí zájmu evropských velmocí, které zde soupeřily o vliv a území. Nejprve však představitelé těchto států museli poznat země, o něž se tak zajímaly. Proto do Afriky směřovali cestovatelé různých národností, kteří mapovali toky řek, nové zvířecí a rostlinné druhy a také nerostné suroviny. Tyto cesty se neobešly bez kontaktu s domorodými obyvateli. …more
Abstract:
In second half of the 19th century Africa has became point of interest for european superpowers, which competed for influence and land in Africa. First of all representatives of these countries had to learn about Africa. This is why explorers from different countries travelled to the dark continent. They mapped rivers, described new animal and plant species and also mineral resources. These journeys …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKA, Michal. Subsaharská Afrika v zrcadle česky psaných populárně-naučných časopisů 2. poloviny 19. století. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta