Theses 

Veselí nad Moravou - Historie panského sídla, jeho přerod z hradu na zámek - Příspěvek k problematice architektury, přestaveb a využití – Bc. Nikol Antošová Nedvědická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikol Antošová Nedvědická

Diplomová práce

Veselí nad Moravou - Historie panského sídla, jeho přerod z hradu na zámek - Příspěvek k problematice architektury, přestaveb a využití

Veselí nad Moravou - History of mansion, its development from castle to chateau - Contribution to architectural questions, rebuildings and use

Anotace: Tato práce se zabývá historií hradu ve Veselí na Moravou, jeho majiteli, stavebním a uměleckohistorickým vývojem do podoby reprezentativního zámeckého sídla. Rozbor se týká jeho barokní podoby, klasicistní přestavby i jeho osudem ve dvacátém století. Práce je doplněna stručným rodokmenem nejdůležitějších majitelů zámku, rodu Chorinských z Ledské a jejich přínosem pro zámek i město. V samostatných kapitolách se věnuje interiérům a zámeckému parku.

Abstract: This diploma thesis is dedicated to the history of the Veselí nad Moravou castel, to owners of the castle and discuss about constructions and art-historical development into representative chateau image.This study looks closely at baroque image of the castle, classicism reconstructions and also includes its destiny in 20th century. The study is supplemented by brief family tree of the most important castle owners, family Chlorinsky from Ledská and their contribution to the castle and the town. Separate chapters are dedicated to interiors and to park.

Klíčová slova: historie, zámek, hrad, Veselí nad Moravou, Chorinští z Ledské, stavební dějiny, památky, park, Schleps, Pánek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz