Theses 

Nehodovost v paraglidingu – Šárka TESKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Outdoor Activities

Theses on a related topic

Display description

Šárka TESKOVÁ

Bachelor's thesis

Nehodovost v paraglidingu

Paragliding accident frequency

Abstract: Bakalářskou práci ?Nehodovost v paraglidingu? jsme rozdělili na dvě části. V teoretické části jsme se zabývali seznámením s paraglidingem. Krátce jsme připomněli počátky paraglidingu, objasnili letové režimy a současné disciplíny. Pozornost jsme věnovali také vybavení, zejména padákovému kluzáku. V hlavní části jsme se zabývali statistikami nehod a incidentů, dále pak faktorům ovlivňujícím nehodovost. Práci jsme zakončili diskuzí k dané problematice a shrnutím výsledných grafů.

Abstract: Our bachelor thesis named ?Paragliding accident frequency? is devided into two parts. In the theoretical part, we dealt with familiarization with paragliding. We briefly reminded the beginnings of paragliding, flight modes and current disciplines. We aimed one's attention to the equipment, particularly the glider. In the main part, we looked at the statistic of accidents and incidents and factors influencing accidents frequency as well. We conclude our thesis by discussion about given problems and summary of the resulting graphs.

Keywords: Paragliding, nehoda, zranění.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
  • Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

TESKOVÁ, Šárka. Nehodovost v paraglidingu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 16:11, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz