Šárka TESKOVÁ

Bachelor's thesis

Nehodovost v paraglidingu

Paragliding accident frequency
Anotácia:
Bakalářskou práci ?Nehodovost v paraglidingu? jsme rozdělili na dvě části. V teoretické části jsme se zabývali seznámením s paraglidingem. Krátce jsme připomněli počátky paraglidingu, objasnili letové režimy a současné disciplíny. Pozornost jsme věnovali také vybavení, zejména padákovému kluzáku. V hlavní části jsme se zabývali statistikami nehod a incidentů, dále pak faktorům ovlivňujícím nehodovost …viac
Abstract:
Our bachelor thesis named ?Paragliding accident frequency? is devided into two parts. In the theoretical part, we dealt with familiarization with paragliding. We briefly reminded the beginnings of paragliding, flight modes and current disciplines. We aimed one's attention to the equipment, particularly the glider. In the main part, we looked at the statistic of accidents and incidents and factors influencing …viac
 

Kľúčové slová

Paragliding nehoda zranění.
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TESKOVÁ, Šárka. Nehodovost v paraglidingu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Outdoor Activities

Práce na příbuzné téma