Bc. Lenka KLIMÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Bariérová ošetřovatelská péče

Barrier nursig care
Anotace:
ABSTRAKT Cíl: Cílem průzkumného šetření je zmapování dodržování zásad bariérového přístupu v ošetřovatelské péči v prevenci proti nozokomiálním nákazám na akutních a standardních odděleních v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Jedná se o tyto oddělení: interní a chirurgická oddělení, chirurgickotraumatologické oddělení, ARO, JIP a CHIP. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 90 všeobecných sester pracujících v …více
Abstract:
ABSTRACT Objective: The aim of this survey is to demonstrate adhering to the rules of protective barrier approach in nursing care in prevention of nosocomial (hospital-acquired) infections in the intensive and standard departments in the Hospital Frydek-Mistek. The following departments have been inspected: internal and surgical departments, surgical-traumatic and anesthetic department, special department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMÁNKOVÁ, Lenka. Bariérová ošetřovatelská péče. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta