Mgr. Hana Suchá

Master's thesis

Aplikace metody Sfumato při výuce elementárního čtení

Application of the method Sfumato in teaching elementary reading
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zejména aplikací metody Sfumato® při výuce elementárního čtení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje dosavadní poznatky o významu vzdělávání a elementárního čtení ve vzdělávacím procesu. Dále se zaobírá nejčastěji využívanými metodami ve výuce elementárního čtení. Stěžejně je zde popsána problematika metody Sfumato®, která …more
Abstract:
This thesis work deals in particular with the application of the Sfumato® method in teaching elementary reading. The work is divided into a theoretical section and a practical section. The theoretical part contains the findings to date on the importance of education and elementary reading in the educational process. It also addresses the most frequently used methods in teaching elementary reading. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta