Bc. Erika Fikesová

Bakalářská práce

Založení podniku APARE se zaměřením na pronájem bytů v rekreační oblasti Beskydy

Establishment of APARE firm with focuses on renting out flats in the recreational area of Beskydy
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení společnosti zaměřené na pronájem bytů v rekreační oblasti Beskydy. V teoretické části se autor zabývá postupem při zakládání společnosti, výběrem právní formy podnikání, popisem stanovených cílů. V praktické části je pak zpracována analýza trhu, sestaven finanční plán.
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis is to compile a business plan for establishment of APARE firm which focuses on renting out flats in the recreational area of Beskydy. In the theoretical part, the procedure of establishment of the firm, the choice of legal status and description of set aims are dealt with. In the practical part, the analysis of market is performed and the financial plan is prepared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radovan Hlavinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting