Kateřina Bránišová

Diplomová práce

Optimalizace vybraného procesu v nadnárodní auditorské fimě

Optimization of the selected process in multinational audit firm
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zmapováním vybraného procesu dodržování nezávislosti zaměstnanců v nadnárodní auditorské firmě a jeho optimalizací. Během počáteční fáze mapování byli využity následující nástroje: walkthrough nebo SIPOC diagram. Jako standardem pro zobrazení procesu byla využita ČSN ISO 5807. Pro účel optimalizace bylo nutné provézt analýzu dat za uplynulý rok, což ukázalo na subproces …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the mapping of process Independence abidance of multinational auditing firm’s employees and its optimization. At beginning tools like walkthrough or SIPOC diagram were used. Norm ČSN ISO 5807 was used for proces mapping as standard. For the purpose of optimization, it was necessary to analyze the data for the past year, indicating the subprocess with the highest percentage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Hana Svobodová
  • Oponent: Miloš Ungr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71523