Mgr. Nikola Ginterová

Diplomová práce

Základní škola a evropské dotace (projekt MŠMT ČR "Šablony" na ZŠ Oskol a Slovan v Kroměříži)

Primary school and European funding (project "Šablony" by MŠMT ČR at Oskol and Slovan primary school in Kroměříž)
Anotace:
Diplomová práce Základní škola a evropské dotace (projekt MŠMT ČR "Šablony" na ZŠ Oskol a Slovan v Kroměříži) si klade za cíl popsat jednu z možností financování základních škol prostřednictvím čerpání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. Práce nejprve zevrubně představuje Evropské strukturální a investiční fondy a způsob, jakým mohou být finanční prostředky alokované České republice …více
Abstract:
The diploma thesis Primary school and European funding (project "Šablony" by MŠMT ČR at Oskol and Slovan primary school in Kroměříž) is aimed at describing one of the funding possibilities primary schools have ̶ drawing the funding from European Social and Investment Funds. Firstly, the diploma thesis presents ESI Fund and the way the grants are being allocated in the Czech Republic. The main goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta