Ing. Zuzana Slottová

Diplomová práce

Marketingová komunikace v cestovní agentuře

Marketing communication in a travel agency
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je návrh komplexní marketingové komunikace pro internetovou cestovní agenturu. Práce je rozdělena na teoretickou, výzkumnou a praktickou část. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy marketingové komunikace, internetového marketingu a moderních trendů v komunikaci. Výzkumná část se zabývá analýzou stávajících marketingových aktivit cestovní agentury a jejich vlivem …více
Abstract:
The subject of this thesis is to design a comprehensive marketing communication for online travel agency. The work is divided into theoretical, analytical and practical part. In the theoretical part is defined a basic concept of marketing communication, Internet marketing, and modern trends in communication. The research part is the analysis of existing marketing activities of the travel agency and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slottová, Zuzana. Marketingová komunikace v cestovní agentuře. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN