Bc. Jitka Čurdová

Bakalářská práce

Vliv anonymity, deindividuace a skupinové normy na míru vyjadřované agrese v komentářích na sociální síti Facebook

The influence of anonymity, deindividuation and group norms on the amount of aggression expressed in comments on Facebook
Anotace:
Práce se zabývá vlivem anonymity, deindividuace a skupinové normy na míru vyjadřované agrese v komentářích na sociální síti Facebook. Opírá se zejména o východiska SIDE modelu, který předpokládá, že v situaci s méně individuálními informacemi o účastnících jsou jednotliví účastníci více citliví ke skupinové identitě, a vnímají se pak spíše jako reprezentanti sociální skupiny, než jako jednotlivci. …více
Abstract:
This thesis focuses on the influence of anonymity, deindividuation and group norms on the amount of aggression expressed in comments on the social network Facebook. It is based on the theoretical framework of the Side model, which expects that in the situation with less personalized information about participants, these participants are more susceptible to group identity. Therefore, they see themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie