Theses 

Ekonomický a kulturní kapitál olomouckých měšťanů v 16. století – Mgr. Alžběta Steinerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Alžběta Steinerová

Bakalářská práce

Ekonomický a kulturní kapitál olomouckých měšťanů v 16. století

The economic and cultural capital of the burghers of Olomouc in the 16th century

Anotace: Na základě analýzy inventářů pozůstalostí se práce snaží odpovědět na otázku, jak souvisely majetkové poměry olomouckých měšťanů v 16. století s jejich kulturním povědomím, jehož ukazatelem je vlastnictví knih. Měšťanské knihovny jsou popsány také z hlediska obsahového. Podrobněji charakterizováni jsou též někteří příslušníci měšťanských elit v Olomouci.

Abstract: On the basis of the analysis of estate lists this paper aims to explain the relation between property dispositions of the burghers of Olomouc in the 16th century and their cultural awareness indicated by possessing books. There is also characterized the content of the burghers´ libraries.

Klíčová slova: měšťané, 16. století, majetková struktura, kulturní kapitál, inventáře pozůstalostí, měšťanské knihovny, burghers, 16th century, property dispositions, cultural capital, estate lists, burghers´ libraries

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz