Mgr. Karel Gargulák

Bakalářská práce

Dotační podvody v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů EU: Srovnání vybraných případů z České republiky

Frauds within European Structural and Investment Funds: Comparison of selected cases from the Czech Republic
Anotace:
Základním cílem této bakalářské práce je představení specifického typu zločinů bílých límečků spojených s tzv. podvody vůči Evropské unii (EU frauds) a jejich konkrétní podoby ve formě dotačních podvodů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Na základě srovnávací analýzy dvou vybraných dotačních podvodů v souvislosti se strukturálními fondy v České republice – konkrétně regionálními …více
Abstract:
The main objective of this bachelor’s thesis is the presentation of a specific type of white-collar crime linked with EU frauds, and their specific form in the context of fraud within the European Structural and Investment Funds. On the basis of a comparative analysis of two selected frauds related to structural funds in the Czech Republic - regional operational programmes, specifically - an analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vendula Divišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií