Bc. Soňa DROBKOVÁ

Diplomová práce

Zátěž sester v péči o dialyzované pacienty v době pandemie SARS-CoV-2

The burden of nurses in the care of dialysis patients during the SARS-CoV-2 pandemic
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zmapovat zátěž sester v klinické praxi v péči o dialyzované pacienty v době pandemie SARS-CoV-2. Poskytlo nám to přehled o subjektivním vnímání zátěže v péči o dialyzované pacienty v době pandemie SARS-CoV-2 ve srovnání s dobou před pandemií, co se s rozvojem pandemie SARS-CoV-2 změnilo v kvalitě péče o dialyzované pacienty z pohledu sestry a jaké obavy sestry pociťovaly …více
Abstract:
The theme of the master thesis is the workload of nurses in clinical practice in the care of dialysis patients during the SARS-CoV-2 pandemic. It provided us with an overview of the individual perception of the nurses about the burden in the care of dialysis patients during the SARS-CoV-2 pandemic compared to the pre-pandemic period, what has changed with the development of the SARS-CoV-2 pandemic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROBKOVÁ, Soňa. Zátěž sester v péči o dialyzované pacienty v době pandemie SARS-CoV-2. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta