Ing. František Kopl

Bakalářská práce

Virtualizace?

Virtualization?
Anotace:
Bakalářská práce „Virtualizace ?“ se zamýšlí nad přínosem virtualizačních technik pro dnešní organizace. Práce je omezena na komerčně dostupné produkty s jasným rozvojem a podporou. Úvod práce je věnován dnešním požadavkům na informační technologie, jejich důležitostí pro provoz organizace. V další části je čtenář seznámen se základními virtualizačními technikami a jejich vývoji v čase až do současnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis “Virtualization” intends about virtualization technology benefits for today’s organizations. The thesis is limited only to the commercially available products that are being developed and supported properly. The preface of the thesis is devoted to today’s requests for the information technology and their importance for organization’s operation. In next chapter, the reader gets familiar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Rezler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie