Mgr. Adéla Pavlunová

Bachelor's thesis

Hrdinou může být každý. Sada story s hrdinskou tématikou pro časopis Respekt

Anyone can be a hero. A collection of stories with heroic themes for publishing in the magazine Respekt
Anotácia:
Práce si klade za cíl předložit sadu autorských hrdinských příběhů určených pro časopis Respekt. Záměrem práce je objasnit propojení hrdinství a žánru story a definovat tyto pojmy v teoretické části. Zvláštní pozornost přikládám v tomto kontextu funkcím story. Teoretická část se dále soustředí na motiv hrdinství v historii, z pohledu dnešního vnímání a v neposlední řadě se zabývá problematikou každodenního …viac
Abstract:
The thesis aims to present a set of copyright heroic stories intended for magazine Respekt. The goal of this work is to clarify the link between heroism and feature stories and define these concepts in the theoretical part. I attach special attention to functions of story in this context. The theoretical part is also focused on the theme of heroism in history and from the perspective of today's perception …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism