Bc. Jiří NOVÁK

Bakalářská práce

Rozvoj města Krnova v období 1990-2010.

Urban development of Krnov in the period 1990-2010.
Anotace:
Cílem této bakalářská práce je zmapovat rozvoj a regenerací fyzických struktur města Krnova v období 1990?2010. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je vymezeno město a jeho vlastnosti, jakožto oblast zkoumání. Posléze jsou popsány obecně různé aspekty, nástroje a procesy rozvoje obcí a měst ČR v tomto období. Dále jsou popsány procesy probíhající v městském prostoru: revitalizace …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to explore development and regeneration of physical structures of Krnov in the period 1990 to 2010. Bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part is defined city with his properties, as the area of this research. Then are described generally different aspects, instruments and processes of development of towns and villages in the Czech republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jiří. Rozvoj města Krnova v období 1990-2010.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta