Lenka GAŠOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina po rozvodu manželství

Family after a marriage divorce
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem Rodiny po rozvodu manželství. Má práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části je nastíněna rodina a konflikty, které vedou k jejímu rozpadu. Podrobněji se dále zaměřuji na samotný rozvod manželství, na jeho příčiny a důsledky, a to zejména ve vztahu k dětem, k jejich reakcím a způsobům prožívání. Závěrem se zmiňuji …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on post-divorce families. It consists of a practical and theoretical part. In the theoretical section, I discuss how conflicts may lead to the disintegration of a family. In detail, I focus on the divorce itself, its causes and repercussions, particularly with respekt to children, their reactions and a lived experience of a divorce. I conclude by addressing specific means …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2015
Accessible from:: 3. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GAŠOVÁ, Lenka. Rodina po rozvodu manželství. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta