Theses 

Možnosti rozvoje sociální kompetence z pohledu studentů – Mgr. Kristýna Hojačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kristýna Hojačová

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje sociální kompetence z pohledu studentů

Development possibilities of social competence from the perspective of students

Anotace: Předkládaná práce se zabývá tématem sociální kompetence a možnostmi jejího rozvoje z pohledu studentů sociální pedagogiky a poradenství. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část je věnována teoretickým pojmům a souvislostem s rozvojem sociální kompetence. Jsou zde nastíněny základní teoretické konstrukty vztahující se k pojmu sociální kompetence. Teoretická část je také věnována metodám a způsobům rozvoje této kompetence s důrazem na roli školy, především v kontextu vysokoškolského studia. Empirická část představuje výsledky získané během kvalitativního šetření, zaměřené jak na obecný pohled studentů sociální pedagogiky a poradenství na problematiku, tak i na jejich vlastní zkušenosti s rozvojem sociální kompetence během studia na vysoké škole.

Abstract: The bachelor’s thesis deals with a topic of social competence and how it can be developed from the point of view of Social Pedagogy students. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with terminology and background information connected to developing social competence. Moreover, it contains an outline of theoretical constructs related to social competence as a term. The theoretical part also deals with methods and techniques used in developing social competence with emphasis put on the role of school, especially in a university context. The practical part introduces the results obtained during a qualitative research focused on the Social Pedagogy students’ general view on the topic as well as their experience with developing social competence during there university studies.

Klíčová slova: Sociální kompetence, osobnostní a sociální rozvoj, studenti, vysoká škola, kvalitativní výzkum. Social competence, personal and social development, students, university, qualitative research.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:37, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz