Jana DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Poutní místo Křemešník. Proměny místa paměti v první třetině 20. století

Site of pilgrimage Křemešník. Changes of the realm of memory in 1918-1948
Anotace:
Cílem bakalářské práce je objasnit, jak se měnil obraz poutního místa Křemešník ve společenské paměti v první třetině 20. století. Nejprve je nastíněn vývoj církevních dějin v Čechách a na Pelhřimovsku a starší dějiny Křemešníku. Následně je sledované časové období rekonstruováno na základě analýzy pamětních knih, vedených křemešnickými expozity. Důraz je kladen na významné události a každodenní život …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to clerify changes of the site of pilgrimage called Křemešník in social memory during the first thirty years of the 20th century. At first, the study captures ecclesiastic history in Bohemia and in the Pelhřimov district as well as older history of Křemešník. Next, commemorative books written by local priests are analysed to document the main events of the observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Jana. Poutní místo Křemešník. Proměny místa paměti v první třetině 20. století. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1635al 1635al/2
8. 8. 2016
Složky
Soubory
Bulánová, L.
9. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.