Bc. Vítězslav Gola

Bakalářská práce

Freeskiing - nová dimenze lyžování

Freeskiing – The new dimension of skiing
Anotace:
Anotace Gola, V.: Freeskiing – Nová dimenze lyžování, bakalářská práce, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007, 58 str. Tato práce se zabývá seznámením a shrnutím freeridového lyžování a lavinové problematiky.
Abstract:
Annotation Gola, V.: Freeskiing – The new dimension of skiing, bachelors thesis. Masaryk university, Faculty of sport studies, 2007, 58 pgs. This paper concentrates on the introduction and summary of big mountain skiing and avalanche problems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport