Martin Hrabovský

Bakalářská práce

Možnosti síťování hydrogelů přírodními látkami

On Hydrogels Crosslinking by Means of Natural Substances
Anotace:
Bakalářská práce je věnována hydrogelům na bázi biodegradabilních biopolymerů, vhodným pro použití v medicíně. Teoretická část práce se soustřeďuje na polymery používané pro přípravu hydrogelů a jsou rovněž představeny antiseptické látky přírodního původu, vhodné pro použití v hydrogelové matrici. Stručně jsou zmíněny i metody charakterizace hydrogelů. V experimentální části je popsána příprava hydrogelů …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with hydrogels based on biodegradable biopolymers, suitable for medical applications. The theoretical part of the thesis is focused on polymers used for the hydrogel preparation. Antiseptic substances of natural origin suitable for use in a hydrogel matrix are introduced as well. In addition, methods for hydrogel characterization are briefly mentioned. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014
Zveřejnit od: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrabovský, Martin. Možnosti síťování hydrogelů přírodními látkami. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie

Práce na příbuzné téma