Theses 

Občanství Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie – Mgr. Natalia Vlachopulosová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Natalia Vlachopulosová

Master's thesis

Občanství Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

The European Union's Citizenship in the Case Law of the Court of Justice of the European Union

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou občanství Evropské unie a způsoby, jakými jej judikatura Soudního dvora ovlivňovala. Práce se nejprve zabývá procesem vytvoření institutu unijního občanství. Následně se blíže věnuje povaze občanství EU a související judikatuře Soudního dvora. Těžiště práce leží v analýze judikatury Soudního dvora, která se vztahuje k právu svobodného pohybu a pobytu a k politickým právům občanů Unie. Zvláštní prostor je přitom dán porovnání unijního občanství s občanstvím státním.

Abstract: This diploma thesis deals with the issue of EU citizenship and the ways that case law of the Court of Justice of the European Union influenced it. Firstly, the thesis focuses on historical circumstances leading to establishment of EU citizenship. In detail, it describes the character of the EU citizenship and relevant case law of the Court of Justice of the European Union. The core of the thesis lies in the analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union, which dealt with the right to free movement and residence and with political rights of EU citizens. Special emphasis is put on comparison of EU citizenship with state citizenship.

Keywords: Článek 20 SFEU, občanství Evropské unie, judikatura Soudního dvora Evropské unie, právo na svobodu pohybu a pobytu, politická práva občanů EU, Article 20 TFEU, citizenship of European Union, case law of the Court of Justice of the European Union, the right to free movement and residence, political rights of EU citizens

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2016
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 16:54, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz