Bc. Michal Vavrda

Master's thesis

Euroskepticimus a ANO Andreje Babiše

Euroscepticism and ANO Andreje Babiše
Abstract:
Tématem této diplomové práce byla analýza postojů hnutí ANO 2011 a jejího předsedy Andreje Babiše vůči evropské integraci a EU se zaměřením na euroskeptické prvky v programech strany a postojích Andreje Babiše. Jako teoretický podklad práce posloužily významné typologie euroskepticismu Muddeho a Kopeckého, Taggerta a Szczerbiaka, Flooda, Contiho a Kanioka. V empirické části práce se pak do těchto typologií …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis was to analyze the attitudes of the movement ANO 2011, and its leader Andrej Babiš towards European integration and the EU, focusing on Eurosceptic elements in the party programs and attitudes of Andrej Babiš. As a theoretical basis for the work were used significant typologies of Euroscepticism Mudde and Kopecky, Taggert and Szczerbiak, Flood, Conti and Kaniok. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií