Bc. Michal Vavrda

Diplomová práce

Euroskepticimus a ANO Andreje Babiše

Euroscepticism and ANO Andreje Babiše
Anotace:
Tématem této diplomové práce byla analýza postojů hnutí ANO 2011 a jejího předsedy Andreje Babiše vůči evropské integraci a EU se zaměřením na euroskeptické prvky v programech strany a postojích Andreje Babiše. Jako teoretický podklad práce posloužily významné typologie euroskepticismu Muddeho a Kopeckého, Taggerta a Szczerbiaka, Flooda, Contiho a Kanioka. V empirické části práce se pak do těchto typologií …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis was to analyze the attitudes of the movement ANO 2011, and its leader Andrej Babiš towards European integration and the EU, focusing on Eurosceptic elements in the party programs and attitudes of Andrej Babiš. As a theoretical basis for the work were used significant typologies of Euroscepticism Mudde and Kopecky, Taggert and Szczerbiak, Flood, Conti and Kaniok. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií