Bc. Anton Dasaev

Diplomová práce

Podnik, korupce a další formy nežádoucího chování

Business, corruption and other forms of undesirable behavior
Anotace:
Korupce je jedním z hlavních problémů současné světové ekonomiky, a to nejen pro negativní dopady na celkovou prosperitu zemí, ale také z důvodů morálních. Ovlivňuje prakticky všechny sféry společenského života. Vedle toho, že je brzdou zdravého hospodářského podnikání, porušuje zejména etické principy, jež jsou základními pilíři demokracie, a neblaze se promítá do postojů a životní úrovně lidí. Smyslem …více
Abstract:
Corruption is one of the main causes and consequences of world poverty, not only for moral reasons, but also for its negative effects on countries' economies. It affects virtually all spheres of social life by slowing down the economic prosperity of the state, undermining the principles of democracy and having an adverse effect on the environment and even on human health. The purpose of this work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní