Věra HLÁVKOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně právní aspekty zprostředkování náhradní rodinné péče

Social and legal aspects of intermediation of substitute family care
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Zabývá se také tím, jak probíhají jednotlivé fáze tohoto procesu, odbornou přípravou a evidencí žadatele o náhradní rodinnou péči, ale také evidencí dítěte pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Zaměřuji se také na to, jak probíhá zprostředkování jednotlivými orgány podílejícími se na tomto procesu. Podávám …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a process of intermediation of substitute family care. It also deals with individual stages of this process, professional training and a registration of an applicant of substitute family care but also with a registration of child for purposes of intermediation of adoption or foster care. I focus on the process of intermediation with individual authorities involved in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Hampel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLÁVKOVÁ, Věra. Sociálně právní aspekty zprostředkování náhradní rodinné péče. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta