Bc. Lucie Smolinská

Diplomová práce

Hodnocení očekávaných výstupů vzdělávací podoblasti „Jazyk a řeč“ u předškolních dětí v logopedické třídě

Assessment of the expected outputs of the education sub-region "Language and speech" in preschool children in speech class
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením očekávaných výstupů vzdělávací podoblasti „Jazyk a řeč“ u předškolních dětí navštěvujících logopedickou třídu při mateřské škole. Diplomová práce obsahuje čtyři kapitoly, které tvoří část empirickou a teoretickou. První tři kapitoly jsou teoretickým východiskem k vybrané problematice, kterou se diplomová práce zabývá. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumný …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the expected outputs of the education sub-region "Language and speech" in preschool children attending speech class in kindergarten. The thesis contains four chapters that make up part of the empirical and theoretical. The first three chapters are theoretical basis for selected issues, which the thesis deals with. The fourth chapter contains the research project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta