Mgr. Jana Pinkasová

Diplomová práce

Genderové stereotypy v předškolním věku: mapování a experimentální ovlivnění

Gender stereotypes in the preschool age: maping and experimental interference
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá genderové stereotypy u dětí předškolního věku a jejich možné ovlivnění. Výzkumný soubor je tvořen dětmi ze dvou mateřských škol (n = 32). V jedné z nich byl proveden program na zmírnění genderových stereotypů, zatímco v druhé mateřské škole byl tento program vynechán a měla tedy roli porovnávací skupiny. Jednalo se o kvaziexperimentální výzkum, při kterém proběhly celkově …více
Abstract:
This thesis examines gender stereotypes of preschool children and the possibility of influencing. The research group consists of children from two kindergartens (n = 32). We realized program to the reduction of gender stereotypes in one kindergarten, while the program was omitted in the second one thus has role of the comparative group. We used quasi-experimental design during that was realized three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta