Bc. Šárka Havrdová

Diplomová práce

Řízení materiálového toku v logistických řetězcích

Management of the material flow in logistics chains
Anotace:
Diplomové práce "Řízení materiálového toku v logistických řetězcích" podrobně analyzuje materiálový tok společnosti Festool s. r. o. V této oblasti se pak detailně zaměřuje na zvýšení flexibility v části zásobování materiálu do montážních linek. Jejím cílem je provést zhodnocení současného stavu, na základě kterého bude navržena inovace, jež by měla optimalizovat tuto část vnitropodnikové logistiky …více
Abstract:
The thesis "Management of the material flow in logistics chains" analyzes in detail the material flow in the Festool s. r. o. In this area, the thesis focuses in detail on increasing flexibility in the supply of materials to assembly lines. Its objective is an evaluation of the current status, under which there would be proposed innovations, which should optimize this part of the internal logistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havrdová, Šárka. Řízení materiálového toku v logistických řetězcích. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN