Bc. Jana Liskovská, DiS.

Diplomová práce

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)

Business plan of SME (Small and Medium sized Enterprise)
Anotace:
Úvod přináší obecný přehled a důvody, proč byla práce vybrána, také představuje hlavní hypotézy, které budou v průbehu práce potvrzeny či vyvráceny. Teoretický rámec se zaměřuje na základní úkoly, jako je poslání a vize, které musí být stanoveny předem, aby společnost měla přesný směr ke svým cílům. Nezbytné analýzy je nutné zmapovat a tím definovat pozici společnosti ve srovnání s konkurencí. Nejvetší …více
Abstract:
Introduction brings general overview and reasons why the thesis topic was chosen to write about and also introduce main thesis hypothesis that will be confirmed or disproved. The theoretical framework focuses on basic tasks such as mission and vision that has to be established in advance to ensure the company will have straight direction to its goals. The analyses are necessary to map and define the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration