Tomáš Janoch

Bachelor's thesis

Migrace v kontextu obranné a bezpečnostní politiky Evropské unie a České republiky

Migration in the Context of Defense and Security Policy of the European Union and Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se teoreticky zabývá migrací, postupy Evropské unie v rámci obranné a bezpečnostní politiky. Popisuje příčiny migrace do Evropy a rovněž dopady na evropský kontinent. Praktická část bakalářské práce je koncentrována na aktuální postoj českých občanů k migraci, k postoji Evropské unie a k řešení migrační krize v Evropě.
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with migration and the European Union´s methods in case of defense and security policy. Moreover, it describes a cause of migration in Europe and its impacts on European continent.The practical part is concerned with survey about current attitude of Czech nationals and European Union towards migration and possible solution to migrant crisis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS