Tomáš Janoch

Bakalářská práce

Migrace v kontextu obranné a bezpečnostní politiky Evropské unie a České republiky

Migration in the Context of Defense and Security Policy of the European Union and Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se teoreticky zabývá migrací, postupy Evropské unie v rámci obranné a bezpečnostní politiky. Popisuje příčiny migrace do Evropy a rovněž dopady na evropský kontinent. Praktická část bakalářské práce je koncentrována na aktuální postoj českých občanů k migraci, k postoji Evropské unie a k řešení migrační krize v Evropě.
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis deals with migration and the European Union´s methods in case of defense and security policy. Moreover, it describes a cause of migration in Europe and its impacts on European continent.The practical part is concerned with survey about current attitude of Czech nationals and European Union towards migration and possible solution to migrant crisis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS