Hedvika Mrkvová

Bakalářská práce

Periferní nervové blokády u nádorové a chronické bolesti

Peripheral Nerve Blocks in Cancer and Chronic Pain
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá periferními nervovými blokádami u nádorové a chronické bolesti. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána bolest, její fyziologie, dělení, hodnocení a je zde nastíněna farmakologie bolesti. V dalších kapitolách je kladen důraz na invazivní metody v léčbě bolesti, především na periferní nervové blokády, a činnosti sestry, které by měly být …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with peripheral nerve blocks in cancer and chronic pain. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the pain, its physiology, divison, evaluation and there is outlined the pharmacology of pain too. In the following chapters the importance is placed on invasive techniques in pain treatment, especially on peripheral nerve blocks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Koutecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrkvová, Hedvika. Periferní nervové blokády u nádorové a chronické bolesti. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra