Pavel Bartoník

Bachelor's thesis

Hodnocení vybrané strojní techniky využívané pro zemní a stavební práce na dopravních stavbách

Evaluation selected mechanical machinery for ground and building works.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením strojní techniky pří výstavbě pozemních komunikací. První část je zaměřena na rozdělení strojů dle jejich využití včetně popisu a specifikace jejich výkonů. V další části se práce věnuje ekonomickému porovnání cen mechanizace z kapacit mého zaměstnavatele a mechanizace pronajímané. V poslední části se práce zaměřuje na efektivitu využití strojů v extravilánu a …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with evaluation of machinery during constructoion of overland roads. The first part focuses on the distribution of machines according to their use, including description and specification of their performance. In the next part the thesis deals with the economic comparison of the prices of mechanization from the capacities of my employer and the mechanization leased. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Bc. Petr Junga, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendel University in Brno

Institut of Lifelong Learning

Bachelor programme / field:
Technical expertness and insurence business / Technical expertness and insurence business

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 16jq8l 16jq8l/2
25/5/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
25/5/2017
Zerdaloglu, S.
25/5/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.